Informacje
Planowanie i przeprowadzanie zakupów w firmie wiąże się z dużymi obciążeniami czasowymi, organizacyjnymi i finansowymi. Wsparcie tego procesu sprawnym systemem informatycznym wydaje się być czymś nieodzownym. W tym celu proponujemy Państwu System Obsługi Przetargów i Oceny Dostawców (SOPOD) umożliwiający zarządzanie procesami zakupów od utworzenia zapotrzebowania, poprzez organizację aukcji lub przetargu, do wyboru dostawcy i ocenę jakości zrealizowanej dostawy. Funkcjonalność systemu nie ogranicza przedmiotu zakupu, czyniąc SOPOD rozwiązaniem uniwersalnym - można zastosować go zarówno do organizacji procesu zakupowego podstawowych materiałów biurowych, jak i złożonych projektów inwestycyjnych.

Priorytetowym zadaniem systemu jest usprawnienie procesu organizacji zakupów w firmie oraz uzyskanie jak najniższych cen kupowanych towarów i usług. Przejrzystość procesu wyboru dostawcy oraz możliwość ich późniejszej klasyfikacji stanowi istotne źródło informacji, niezbędne przy audytach związanych m.in. z uzyskaniem certyfikatów ISO.
Korzyści z wdrożnia aplikacji SOPOD:
 • obniżenie cen nabywanych towarów i usług
 • obniżenie wydatków na rozmowy telefoniczne i dokumentację tradycyjną (papierową)
 • usprawnienie procesu zbierania zapotrzebowań z różnych działów firmy
 • usprawnienie procesu tworzenia dokumentów dotyczących przebiegu zakupów i przetargów
 • poprawa efektywności organizacji pracy działu zakupów
 • przejrzystość procesu wyboru ofert
 • tworzenie zdrowej rywalizacji pomiędzy dużymi, średnimi i małymi dostawcami
 • posiadanie jednej, jednolitej oraz spójnej bazy danych z informacji o zakupach
 • łatwy i szybki dostęp do informacji o wybranym dostawcy i dotychczasowej współpracy
 • możliwość tworzenia własnej bazy dostawców
 • tworzenie archiwum danych dotyczących zakupów z możliwością eksportu do plików Excel, PDF
 • stały dostęp do systemu (24h/dobę)